BİLGİ VE VERİ GÜVENLİĞİ

Netova Teknoloji olarak işletmelerin, kararlı ve inovatif ilerlemelerinin devamlılığı için gerekli olan en güncel bilgi ve veri güvenliği yaklaşım ve çözümlerini detaylı projelendirmeler sonucunda partnerlerimiz ile etkili iş birliği içerisinde hayata geçiriyoruz. Bilgi ve Veri Güvenliği projelerimizdeki “faydacı” yaklaşımımızın temel hedefinde “iş akışının devamlılığının sağlanmasında gerekli ve yerinde olan bilgi teknolojileri önlemlerinin zamanında alınması” ve “güvenlik sorunlarının yol açtığı zaman ve ekstra maliyet kayıplarının en aza indirgenmesi ve sınırlanması” ilkeleri bizim için esastır.

Güvenlİk-Odaklı Network Çözümlerİ

İşletmelerin düzenli iş akışlarını negatif yönde etkileyen günümüz bilgi teknoloji dünyasında yaşanan veri kayıpları, yetkisiz erişim ve siber saldırı gibi istenmeyen unsurların engellenmesi için “network savunma”, “network trafik düzenlemesi” ve “aktif-network erişimi” projelendirmelerini gerçekleştiriyoruz. İş dünyasının, küçük işletmelerden büyük endüstrilere kadar, her iş organizasyonunun hızla artan ve geniş bir alana yayılan siber saldırılardan kritik verilerini ve altyapılarını koruma ihtiyacı “iş sürekliliğinin sağlanmasında” network güvenlik önlemlerini zorunlu kılmıştır. Network güvenliğinin sağlanmasında “çok katmanlı” yaklaşımları öncü kabul ederiz. İşletmelerdeki veri hassasiyetleri –risk grupları- kullanıcılardan, cihazlardan hatta veri işlenme metotları gibi birçok yerden kaynaklı olabilir. Bunun en önemli sebebi ise işletmelerin artan iş yoğunluğuna paralel olarak daha fazla potansiyel tehdit unsurlarına network trafik alanlarında karşılaşıyor olmalarıdır. Biz, Netova Teknoloji olarak, entegrasyon ve otomasyon öncelikli bir platform yaklaşımı kullanarak çoklu tehdit unsurlarını ortadan kaldıran network güvenlik çözümleri sunarız.

Endpoint Güvenlİk Çözümlerİ

Zararlı Yazılımlar • Fidye Yazılımlar • Yetkisiz Erişim • Virüs

Çok katmanlı güvenlik yaklaşımlarımız farklı teknolojileri dinamik bir uyum içerisinde kullanarak en güncel tedbirleri yerinde ve zamanında uygulamaya koyar.

“Çok katmanlı” güvenlik yaklaşımlarımız iş dünyası tarafında öncelikli olarak hangi unsurları düzenliyor?

  1. Zararlı yazılımların tespiti ve ortadan kaldırılması
  2. Hedef odaklı saldırıların bloke edilmesi
  3. Veri sızıntılarının önlenmesi
  4. Zenginleştirilmiş tehdit unsurlarının tespit edilmesi
  5. Yüksek Nitelikli Veri Koruma yaklaşımları
  6. Botnet engellemesi

Cloud Güvenlİk Çözümlerİ

İş dünyasında uzunca bir süredir kullanılan yerel network altyapılarının Bulut yazılımlara taşınması süreci çok daha güncel güvenlik kararlarının projelendirilmesini gerektirir. Bulut çözümlerinin faydalarından optimum düzeyde istifade edilmesi ve işletmelerin lokal ve genel operasyon alanlarındaki hedeflerinin gerçekleştirilmesi yine yerinde ve zamanında alınması gereken güvenlik önlemlerinden söz ettirir.